De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2015. Het aanpassingspercentage na afronding is 0,44.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2015:
• 1.501,80 euro per maand (was 1.495,20 euro per 1 juli 2014);
• 346,55 euro per week (was 345,05 euro per 1 juli 2014);
• 69,31 euro per dag (was 69,01 euro per 1 juli 2014).

contactWilt u advies of heeft u vragen over dit onderwerp?

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft op 29 oktober 2014 in Berlijn een verklaring getekend samen met 51 landen over automatische informatie-uitwisseling van belastinggegevens.
Nederland gaat van deze landen informatie ontvangen over mogelijk Nederlandse belastingplichtigen. Nederland zal ook informatie verstrekken over mogelijk buitenlands belastingplichtigen. Nederlandse financiële instellingen gaan daarvoor informatie aan de Belastingdienst rapporteren zoals ze dat voor FATCA doen.
De Belastingdienst geeft deze informatie vervolgens automatisch door aan de landen die zich hebben gecommitteerd aan de Common Reporting Standard (CRS). 
Op bovengenoemde datum hebben 48 landen zich als eerste gecommitteerd aan de informatie-uitwisseling op basis van de CRS per september 2017. Een drietal landen heeft ook aangegeven per september 2018 op basis van de CRS informatie te gaan uitwisselen.
"Nederland loopt voorop als het gaat om het aanpakken van internationale belastingontduiking. De CRS is een grote stap voorwaarts op mondiaal niveau", aldus minister Dijsselbloem.
De verklaring is getekend op basis van het WABB-verdrag. De verplichtingen in de CRS om aan de Belastingdienst te rapporteren worden in nationale wet- en regelgeving nader uitgewerkt.
Vanaf september 2017 gaat de Nederlandse Belastingdienst met de Belastingdiensten van de landen uit de kopgroep financiële gegevens uitwisselen op basis van de CRS.
De gegevens worden uitgewisseld over 2016. Nederlandse financiële instellingen moeten vanaf 1 januari 2016 hun klanten identificeren op basis van de CRS en nagaan waar hun klanten inwoner zijn en dus mogelijk belastingplichtig zijn over hun inkomsten.
Zowel personen als bedrijven worden op basis van de CRS geïdentificeerd en eventueel gerapporteerd.

Bron: Fiscanet

contactWilt u advies of heeft u vragen over dit onderwerp?

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het Nederlandse fiscale verdragennetwerk. Daaruit blijkt het volgende:

De fiscale regelgeving in Nederland voor internationaal opererende ondernemingen is vergelijkbaar met landen als Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg. Voor zover de Algemene Rekenkamer heeft kunnen vaststellen is de controle hierop door de Belastingdienst toereikend. Nederland is als vestigingsland voor deze bedrijven aantrekkelijk, omdat in het buitenland ontstane winsten niet nogmaals worden belast, er op rente en royalty’s geen bronbelasting wordt geheven en met 94 landen – waaronder 23 ontwikkelingslanden – belastingverdragen zijn afgesloten met afspraken over het verlaagde tarief voor de bronbelasting. Daarbij is het aantrekkelijk dat ondernemingen vooraf van de Belastingdienst zekerheid kunnen krijgen over welke bedrijfsactiviteiten belasting wordt afgedragen. Het effect van dit fiscale beleid op de ontvangsten aan dividendbelasting (totaal € 2,2 miljard in 2013) is niet bekend.

contactWilt u advies of heeft u vragen over dit onderwerp?

Per 6 januari 2014 vervalt het sofinummer. Vanaf dat moment kan alleen een Burger Service Nummer aangevraagd worden. Voor arbeidskrachten die kortdurend (minder dan 4 maanden) dient deze aanvraag te geschieden bij een van de achttien gemeente loketten, waar een RNI (Registratie Niet Ingezetenen) register aangehouden wordt. Er is bij de diverse gemeentes nog veel onduidelijk over de werking van dit register.  Het maken van een afspraak voor een groep arbeidskrachten neemt driedubbele tijd in beslag dan vroeger de aanvraag van de afspraak voor de sofi nummer bij de belastingdienst. Regeldruk stijgt, maar ook de kosten hiermee voor de werkgevers.

contactWilt u advies of heeft u vragen over dit onderwerp?

Sinds het begin van 2014, zal de belasting op inkomsten uit dividenden worden verlaagd van 25% naar 22%.

  Meer informatie www.rijksoverheid.nl

contactWilt u advies of heeft u vragen over dit onderwerp?